Evidencia pohľadávok

V súvislosti s evidenciou pohľadávok existujú v Slovenskej republike súkromné firmy, ktoré sa touto problematikou profesionálne zaoberajú. Avšak evidenciu pohľadávok si môže viesť aj sám veriteľ, väčšinou táto aktivita závisí na množstve jeho dlžníkov a výške dlžných pohľadávok.

Evidencia pohľadávok je dôležitá hlavne pre nezmeškanie lehoty alebo prehľadnosť pohľadávok a ich časovú postupnosť. Na takúto evidenciu býva spravidla vytvorený špeciálny program IT technikom alebo programátorom podľa potreby firmy alebo veriteľa.

Pokiaľ ide o veriteľa s malým množstvom dlžníkov, väčšinou si takúto evidenciu vedie v papierovej podobe a to buď z daňových dôvodov alebo svojich súkromných záujmov. Najdôležitejšie sú listiny dokladajúce vzniknutý zmluvný vzťah, nárok na úhradu dlžnej čiastky a identifikáciu dlžníka. Takáto identifikácia spočíva v správnom mene a priezvisku, dátume narodenia alebo rodného čísla, adresy dlžníka atd.

Väčšie firmy, ktoré sú v pozícií veriteľa, nevedú evidenciu iba v papierovej podobe, ale rovnako elektronicky. Papierová podoba sa nedá úplne odstrániť, pretože stále existujú rozhodnutia súdu, originály kúpnych zmlúv atď. Tieto dokumenty sú veľmi podstatné pre samotné vymáhanie a vždy ich musí mať veriteľ v originálnych vyhotoveniach. V počítačovom programe sú vedené listy a listiny, ktoré vytvoril veriteľ s jednostranným ujednaním, jeho poznámky, prípadne zaznamenaný kontakt s dlžníkom, či už telefonicky alebo písomne. Niektorí veritelia si určité dokumenty skenujú priamo do programu, v prípade ich vyhľadávania majú v ruke zo začiatku aspoň kópie.

Pokiaľ sa veriteľ rozhodne využiť služby súkromnej firmy kvôli vedeniu evidencie pohľadávok, je povinný za takúto službu zaplatiť. Finančná náročnosť je v tomto smere rôzna, môže ísť o čiastku pár desiatok EUR, ale aj o odmeny niekoľko stoviek EUR. Záleží na množstve pohľadávok, ich náročnosti, výške pohľadávok, ale tiež, akú firmu si veriteľ vyberie. Nižšiu cenu môžu ponúknuť na trhu väčšie spoločnosti, tie menšie si väčšinou účtujú čiastku vyššiu, ale je u nich výhoda osobnejšieho prístupu.

Na evidenciu pohľadávok by mal mať veriteľ vymedzených odborných špecialistov, v prípade, že si ju napríklad živnostník vedie sám, mal by poznať zákony týkajúce sa vymáhania a mať informácie o vedení občianskoprávnych konaní, aby sa prípadne vyvaroval chýb, ktoré sa dajú spraviť veľmi ľahko.