Zníženie pohľadávok

Pohľadávkou sa rozumie dlžná čiastka, ktorú je povinný dlžník veriteľovi zaplatiť na základe nejakej dohody alebo zmluvného vzťahu. Ide o určitú čiastku, ktorú je oprávnený veriteľ vymáhať súkromnou, ale aj súdnou a právnou cestou. Všetky jeho úkony však musia byť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom a nesmie dôjsť k porušeniu niektorého z práv dlžníka.

Vo väčšine prípadov dlžníci nemajú na zaplatenie dlžnej čiastky a niekedy nepomôže ani dohodnúť sa na splátkovom kalendári. Veriteľ môže kedykoľvek dlžnú čiastku zmeniť na nižšiu hodnotu, dôjde vlastne k určitej dohode, na základe ktorej veriteľ dostane menej peňazí.

Ku zníženiu dlžnej čiastky však veritelia často nepristupujú, pretože nevidia dobrú odozvu od dlžníkov. Nie je totiž výnimočné, že dlžník nasľubuje, ako bude splácať, keď sa mu napríklad odpustia úroky, ale v prípade kontroly zo strany veriteľa sa objaví na účte len nula.

Veľmi často bývajú znížené pohľadávky v rámci súdneho vymáhania, kedy je veriteľ zastupovaný advokátom alebo jeho kanceláriou. Vtedy dochádza na základe dohody s dlžníkom a právnym zástupcom veriteľa ku zníženiu nákladov, na ktoré má zo zákona advokátska kancelária nárok. Takáto dohoda vyzerá väčšinou tak, že sa advokát s dlžníkom dohodnú, že pokiaľ sa uhradí istina (počiatočná dlžná čiastka), znížia sa mu náklady napríklad na polovičnú čiastku. Samozrejme, že aj vtedy, pokiaľ dlžník zaplatí všetky pohľadávky veriteľovi, môže advokát svoje náklady vymáhať prostredníctvom exekútorského úradu. Tieto náklady je totiž dlžník povinný zaplatiť na základe vydaného platobného rozkazu alebo rozsudku súdu.

V praxi to teda znamená, že pokiaľ sa dlžník dokáže s veriteľom dohodnúť (slušne), je možnosť určitého odpustenia dlhu. Mnohokrát tieto praktiky využívajú veritelia, ktorí evidujú pohľadávky za služby, nie z pôžičky. Ak došlo k požičaniu peňazí, veriteľ hodlá vymôcť všetkými právnymi prostriedkami všetky svoje finančné prostriedky späť.

Dlžníci si však vo väčšine prípadov zavrú tieto dvere svojím správaním, pretože sa sťažujú, nadávajú, a to aj vtedy, keď vedia, že dlžnú sumu budú musieť zaplatiť a veriteľ je v práve. Vtedy sa často veriteľ rozhodne, že na zníženie pohľadávky súhlas nedá a dlžník s týmto rozhodnutí nemôže nič urobiť. Najdôležitejšie pri konaní o zaplatení alebo znížení pohľadávky je slušné a asertívne správanie veriteľa ale najmä dlžníka.