Odkúpenie pohľadávok

Pokiaľ veriteľ nemá veľa času na vymáhanie dlžnej pohľadávky, alebo mu stačí iba časť z dlžnej čiastky, je možné využiť to, že existuje možnosť odkúpenia pohľadávky. Odkúpenie pohľadávky v podstate znamená zmenu veriteľa za určitý poplatok, ktorý si stanovia zmluvne medzi sebou veriteľ budúci a súčasný.

Čiastka, za ktorú dochádza k odkúpeniu dlžnej pohľadávky, je vždy nižšia, ako je jej skutočná hodnota. Záleží na mnohých ďalších okolnostiach, podľa ktorých sa určuje výška tejto čiastky. Zvyčajne je dobré zistiť, či dlžník pracuje, má majetok, nie je dlžný ešte niekomu inému atď. Pokiaľ by si totiž toto budúci veriteľ neoveril, môže to tiež znamenať, že dlžnú čiastku nevymôže alebo mu to bude trvať dlhší čas ako ten, s ktorým počítal.

Nie je nutné aby dlžník súhlasil s odkúpením pohľadávky, teda so zmenou veriteľa,. Nie je ani jeho právom alebo povinnosťou sa k tejto zmene situácie vyjadrovať. Pre neho je dôležité, že dlhuje stále rovnako vysokú čiastku ako dlhoval pôvodnému veriteľovi.

Odkúpiť sa dá akákoľvek pohľadávka, hlavne zmenky alebo dlhy, ktoré sú uznané súdom. Môže ísť o dlhy na nájomnom, na leasingu alebo hypotéke (čo sa ale vo väčšine prípadov vôbec nepredáva, pretože si banky alebo leasingové spoločnosti dlh vymáhajú samé im dostupnými prostriedkami) atď. Takýchto dlhov je skutočne veľa, vlastne všetky.

Novým veriteľom sa môže stať fyzická aj právnická osoba. V tomto ohľade sa to nerozlišuje, pretože majú rovnaké právne postavenie. Aj dlhy, pri ktorých dochádza k odkúpeniu, môžu byť dlhy fyzických, tak aj právnických osôb. Je tu však rozdiel v úspešnosti vymáhania, vo väčšine prípadov sa lepšie dlhy vymáhajú od právnických osôb ako od fyzických.

Pri právnickej osobe je totiž možnosť prihlásiť pohľadávku do takzvaného likvidačného alebo konkurzného konania, v ktorom správca určuje, ktorá pohľadávka bude z majetku spoločnosti uspokojená a tiež v akej výške.

Samozrejme, že pokiaľ dôjde k odkúpeniu pohľadávky, môže sa nový veriteľ správať odlišným spôsobom od pôvodného. Nesmie však dôjsť k porušeniu práv a oprávnení dlžníka. Dlžníci niekedy namietajú, že pôvodný veriteľ po nich nechcel splátky, alebo im umožnil platiť menšie čiastky. Ale tu v tomto prípade nejde o nesprávne zaobchádzanie. Veriteľ totiž môže použiť všetky právne prostriedky, ktoré má k dispozícií.