Inkaso pohľadávok

V dnešnej dobe nie je ojedinelou záležitosťou, pokiaľ niektorý z klientov nie je tak spoľahlivý, ako sa na prvý pohľad zdá. Neskoré úhrady faktúr sa stávajú bežnou praxou a nesplatené pohľadávky po dátume splatnosti sa stále hromadia podnikateľom alebo firmám. Dobrým riešením je takzvané inkaso pohľadávok, čo je mimosúdny proces, pri ktorom sa písomne, telefonicky alebo osobne kontaktuje dlžník, čo by malo viesť k zaplateniu dlžnej pohľadávky. Väčšinou neustála aktivita tohto charakteru vyvolá v dlžníkovi pocit kontroly a má nutkanie dlžnú čiastku zaplatiť.

O inkaso pohľadávok sa starajú niektorí podnikatelia alebo firmy samé, ale na slovenskom trhu existujú aj špecializované firmy. Tieto spoločnosti sa môžu registrovať v Asociácií inkasných agentúr SR, ktorá vznikla v roku 2002. Táto asociácia je členom Európskej federácie inkasných agentúr. Pokiaľ však nie je firma členom Asociácie inkasných agentúr, neznamená to automaticky, že je zlá. Špecializované spoločnosti majú omnoho väčšie skúsenosti a znalosti s upomienkovým konaním a ďalšími postupmi, ktoré dlžníkov donútia zaplatiť, ale veritelia veľa skúseností v tomto odbore nemajú a napríklad upomienkové konanie sa míňa zamýšľanému účinku.

Asociácie inkasných agentúr má vlastný etický kódex, ktorý by mal byť v priebehu inkasa dodržovaný. Tento kódex požaduje dodržiavanie zákonov a právneho poriadku Slovenskej republiky, rešpektovanie osobnej nedotknuteľnosti dlžníka, vedenie obchodov takým spôsobom, aby agentúry rozvíjali a podporovali rešpekt a dôveru v činnosť inkasných agentúr, prísnu ochranu dát a ďalej deklaruje rýchlu, výkonnú a profesionálnu správu inkasných prípadov.

Veritelia väčšinou poverujú inkasom pohľadávok svojich zamestnancov, často sú to účtovníčky. Avšak títo ľudia majú s inkasom pramálo skúseností a narobia viac chýb ako úžitku. Dôležitá je pri tomto konaní dobrá komunikácia s dlžníkom, a nie vyvíjanie neprimeraného a hrubého nátlaku, ktorého sa práve dopúšťajú nekvalifikovaní ľudia, pretože nemajú v tomto odbore znalosti. Väčšie spoločnosti majú však aj svoje vlastné oddelenie inkasných pohľadávok, ale prevádzka je veľmi nákladná a môžu si to skutočne dovoliť iba podniky s vysokým obratom. Menším veriteľom sa teda skutočne viac vyplatí prenajať si externé inkasné spoločnosti.

Hlavným cieľom akéhokoľvek inkasa je neprerušenie dobrých vzťahov medzi veriteľom a dlžníkom a to zvlášť dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Akonáhle je totiž inkaso prevádzané neodborne alebo zle, veľmi často dochádza k prerušeniu odberu alebo dodávok tovaru či služieb v budúcnosti.