Prihlásenie pohľadávky do ďalších konaní

Ak nie je dlžná pohľadávka zaplatená veriteľovi priamo dlžníkom, môže veriteľ prihlásiť pohľadávku do konania, ktoré je spojené s osobou dlžníka. Ide hlavne o likvidačné, konkurzné a dedičské konanie.

Do každého z vyššie uvedených konaní, musí veriteľ podať prihlášku, v ktorej je hlavne nutné uviesť výšku dlžnej čiastky. Ďalej tu musí veriteľ alebo jeho právny zástupca napísať, na základe akého rozhodnutia súdu, pokiaľ existuje, svoju pohľadávku prihlasuje. Spravidla ide o platobný rozkaz alebo rozsudok pre uznanie. Táto čiastka je vždy vyčíslená ku dňu, ku ktorému je dlžná pohľadávka prihlasovaná do konania.

Ak ide o likvidačné konanie, má právnická osoba ustanoveného likvidátora, ktorý sa snaží čo najefektívnejšie zaplatiť veriteľom pohľadávky a cieľom je, aby firma bola zlikvidovaná bez dlžných pohľadávok. V tomto prípade musí podať veriteľ prihlášku do likvidačného konania.

V konkurznom konaní existuje osoba podobná likvidátorovi v predchádzajúcom prípade, ale nazýva sa správcom konkurznej podstaty. Tu musí podať veriteľ prihlášku do konkurzného konania.

Najčastejším prípadom prihlasovania pohľadávok je dedičské konanie. To sa stáva v prípade, keď dlžník zomrie. Každé dedičské konanie je vedené notárom podľa zákona č. 358/1992 Zb., o notároch a ich činnosti (notársky poriadok). V dedičskom konaní sa rozhoduje o rozdelení majetku zomrelého medzi dedičov a to buď podľa poslednej vôle zomrelého alebo podľa zákona a právneho poriadku Slovenskej republiky. Tu musí veriteľ zaslať prihlášku do dedičského konania, v ktorom uvedie aktuálnu dlžnú čiastku zomrelého. Zároveň požiada notára, aby dlžná pohľadávka bola pridaná do pasív dedičstva. Ak je v dedičskom konaní viac dedičov, notár určí, kto pohľadávku, a v akej výške, bude musieť zaplatiť.

V prípade úmrtia dlžníka sa vyskytuje problém v zistení tohto stavu. Často sa stáva, že veriteľ zistí, že dlžník zomrel, až keď je skončené dedičské konanie V tomto prípade je notár povinný ho informovať (po zaplatení určitej čiastky v kolkoch), na základe čoho dedičské konania skončilo a kto sa stal dedičom. Takáto pohľadávka sa musí už viesť práve s dedičmi.

V každom prípade by si mal veriteľ strážiť situáciu okolo „svojho“ dlžníka, pretože až do konania, nech už konkurzného alebo dedičského, je lepšie sa prihlásiť včas, aby mohla byť pohľadávka lepšie a poriadne spracovaná.